Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới nhất!!!

From the blog

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Các cấp tổ chức của thế giới sống: Nguyên tử à phân tử à bào quan à tế bào à mô à cơ…

Read More »

Bài 1: Đội ngũ đơn vị

Bài 1: Đội ngũ đơn vị I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI     1. Đội hình tiểu đội hàng ngang    Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm:…

Read More »

Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân  1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ phòng toàn dân, an ninh nhân dân a. Khái…

Read More »

Bài 3: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam

Bài 3: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM    1. Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam a. Tổ chức…

Read More »

Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo I. NHÀ TR­ƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ    1. Hệ thống nhà tr­ường quân đội    a.  Các học viện:           HVQP, HVLQ, HVCTQS, HVHC, HVKTQS,…

Read More »

Bài 5: Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân

BÀI 5: LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN I. LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM   1. Vị trí, chức năng của sĩ quan Quân đội nhân…

Read More »

Bài 6: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

Bài 6: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường I. Ý NGHĨA, YÊU CẦU 1. Ý nghĩa Để nhanh chống, bí mật đến gần mục tiêu, tìm mọi cách tiêu diệt địch 2….

Read More »

Bài 7: Lợi dụng địa hình, địa vật

Bài 7: Lợi dụng địa hình, địa vật I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT 1. Khái niệm – Địa hình, địa vật che khuất: là những vật có thể che được hành động nhưng…

Read More »

Bài 8: Công tác phòng không nhân dân

BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN 1.1. Khái niệm chung về phòng không nhân dân GV: Giới thiệu hình ảnh, qua phim tư…

Read More »

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia…

Read More »